Bir Raket, Bir Top

Avantaj Sizde...

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Levent ÇAKIRER Asil Üye
Cem B. OTAN Asil Üye
M. Buğra KARDAŞLAR Asil Üye
Tağmaç DEREN Asil Üye
Nermin YAVUZ Asil Üye
Faruk BAYRAMOĞLU Asil Üye
İlker PATIR Asil Üye

Şulan KÖLETELİOĞLU Yedek Üye
Serap KONCAGÜL Yedek Üye
Sevinç KAÇAR Yedek Üye
Cantürk KÖLETELİOĞLU Yedek Üye
Şengül TUNASOY Yedek Üye

DENETİM KURULU
Gürkan ÇALDENK Asil Üye
Murat KARAŞ Asil Üye
Hasan YERLİ Asil Üye

Can Ş. UZSOY Yedek Üye
Refika OKUYUCU Yedek Üye
Seyfiye URAL Yedek Üye

DİSİPLİN KURULU
A.Hasan SARIOĞLU Asil Üye
Bülent AKTÜRKOĞLU Asil Üye
Ömer ÇETİN Asil Üye