Bir Raket, Bir Top

Avantaj Sizde...

Ertelenen Mali Gen Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,
Yönetim Kurulumuzun 04.06.2021 tarihli 2021/8 sayılı kararı ile 01.06.2021 tarihli “İçişleri Bakanlığı Haziran ayı normalleşme tedbirleri” kapsamında ertelenmiş olan Olağan Mali Genel Kurulumuzun ilk toplantısı 22 Haziran Salı günü saat 17.30 da, çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 29 Haziran Salı günü çoğunluğa bakılmaksızın saat 17.30 da Dernek merkezimizde yapılacaktır.