Bir Raket, Bir Top

Avantaj Sizde...

Şengül Tunasoy

1 2 3 42

Kamuoyuna Duyuru

Değerli Kamuoyu,

Bu duyuruyu 30 yıllık mazisi olan, bir bataklığı yoktan var ederek, tenis sporu cennetine dönüştüren İzmir Çiğli ilçesindeki İZTİK İzmir Tenis İhtisas ve Spor Kulübü Derneğinin 3 Ekim 2023 tarihi itibariyle kapatılarak, tasfiye işlemlerine başlamış olduğunu bildirmek için yapıyoruz.

Tarihimizde, birçok milli oyuncu ve başarılı tenisçi yetiştirmiş, binlerce üyeye tenis sporunu tanıtmış ve sevdirmiş bir kulüp olarak, gönül isterdi ki bizlere de devletimiz Ankara Tenis Kulübüne uzattığı yardım elini uzatsın. Ancak 3- 4 yıldır yaptığımız tüm resmi başvuru ve görüşmelerimiz sonucunda olumlu bir netice alınamamış olup tesisi boşaltarak, faaliyetlerimize üzülerek son vermek zorunda bırakıldık.

Birçok spor branşının yaşatılmasında destek olunan uygulamaların, Spor Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından tenis sporuna da uygulanması en büyük temennimizdir. O zaman Türk tenisi gelişecek ve başarı kendiliğinden gelecektir.

1990 yılından, faaliyetlerimizi sonlandırdığımız 3 Ekim 2023 tarihine kadar İZTİK kulübüne emeği geçen, kurucu üyelere, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ve tüm üyelerimizle birlikte antrenörlerimize sonsuz teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Tasfiye sürecinde bulunan

İZTİK İzmir Tenis İhtisas ve Spor Kulübü Derneği

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız,
Atatürk 19 Mayıs’ı bayram olarak gençlere armağan ederek geleceğin gençlerle var olacağına inanmış, bizde bu inanç ve bilinçle gençlerimizin emaneti sonsuza kadar koruyup, yaşatacağı güzel bir gelecek diliyoruz.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız KUTLU OLSUN.
İZTİK Yönetim Kurulu

Anneler Günü Kutlu Olsun

Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız,
Annelerimiz; sadece bugün değil, her gün en kıymetlimiz.
Öncelikle kaybettiğimiz annelerimizi özlemle anıyor ve Tanrı’dan rahmet diliyoruz.
İZTİK ailesinin değerli anneleri olmak üzere tüm annelerin bu özel günü KUTLU OLSUN.
Sevgiyle , sağlıkla kalın.
İztik Yönetim Kurulu

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız,
Bugün (2 Mayıs 2023) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. Genel Kurul’da açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Levent ÇAKIRER yaptı. Divan Başkanlığı’na Engin MALKOÇ, yazmanlık görevlerine Tağmaç DEREN ve Sevinç KAÇAR oybirliği ile seçilerek Divan Heyeti oluşturuldu.
Toplantı gündem maddeleri görüşüldü;
Derneğin faaliyetlerinin devam etmesi yönünde karar verildi.
Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi için, seçime tek aday liste ile giren Levent ÇAKIRER başkanlığındaki Yönetim Kurulu aday isimleri 21 üyenin oyu ile seçildi.
Öncelikle siz değerli üyelerimizin katılımları, bizlere gösterdiği güven ve destek için içtenlikle teşekkür eder, yeni seçilen yönetim kurulu tüm üyelerimizin dayanışması, aktif katılımı ve desteği ile çalışmalarına devam edecektir.
İZTİK YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Levent ÇAKIRER Asil Üye
Cem Bülent OTAN Asil Üye
M. Buğra KARDAŞLAR Asil Üye
Tağmaç DEREN Asil Üye
Nermin YAVUZ Asil Üye
Faruk BAYRAMOĞLU Asil Üye
İlker PATIR Asil Üye

Şulan KÖLETELİOĞLU Yedek Üye
Serap KONCAGÜL Yedek Üye
Sevinç KAÇAR Yedek Üye
Cantürk KÖLETELİOĞLU Yedek Üye
Şengül TUNASOY Yedek Üye

DENETİM KURULU
Gürkan ÇALDENK Asil Üye
Murat KARAŞ Asil Üye
Hasan YERLİ Asil Üye

Can Şafak UZSOY Yedek Üye
Refika OKUYUCU Yedek Üye
Seyfiye URAL Yedek Üye

DİSİPLİN KURULU
A.Hasan SARIOĞLU Asil Üye
Bülent AKTÜRKOĞLU Asil Üye
Ömer ÇETİN Asil Üye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarıyla birlikte barışa, sevgiye, iyiliğe adayalım.
Ulusal egemenliğin ışığında daha aydınlık bir gelecek için 23 Nisan bayramımız KUTLU OLSUN.
İztik Yönetim Kurulu

İztik Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

İZTİK İZMİR TENİS İHTİSAS ve SPOR KULÜBÜ                   

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli Üyemiz 

Yönetim Kurulunun 6/04/2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı gereği, İztik Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp karara  bağlamak  üzere 25/04/2023  Salı  günü  Saat 18.00’de, Ataşehir Mah. 8229/1 Sok.No.58 Çiğli (Akvaryum Kafe) adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 02/05/2023 Salı günü aynı yerde saat 18.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.   Üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.

İztik Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

2) Genel Kurul Toplantısının Başkan tarafından açılışı

3) Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

4) Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını onaylaması için yetki verilmesi,      

5) Dernek Başkanının açılış konuşması,

6) Derneğin faaliyetlerine devam etmesi veya tasfiye edilerek kapatılmasının Genel Kurul tarafından oylanması,

7) Derneğin devam kararı alınması halinde yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçilmesi,

8) Yönetim Kuruluna, yeni kanun gereği dernekten Spor Kulübüne dönüştürme ve bu konu ile ilgili yeni kulübün tüzük değişikliğini yapma yetkisi verilmesi,

9)  Derneğin kapatılması kararı çıkarsa, tüzük gereği derneğin kapatılması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Genel Kurul tarafından üyelerden bir heyet oluşturulması,

10) Dilekler, öneriler ve kapanış

Mali Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdik

Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız,
Kulübümüzün Mali Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantının açılış konuşmasını Kulüp Başkanı Levent ÇAKIRER, Divan Başkanlığını Yakup YENİCE, Başkan yardımcılığını Cantürk KÖLETELİOĞLU ve yazmanlığı Sevinç KAÇAR yaptı.

Başkan Levent ÇAKIRER tarafından sunulan Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Denetim Kurulu Raporu, Harun Yenice tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
Bütçe kalemleri olmadığından tahmini bütçe yapılmadı ve oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler konuşuldu. Kulübün devam edip etmeyeceği ile ilgili görüşler paylaşıldı.
İztik Yönetim Kurulu

Mali Genel Kurul Toplantısı

İZTİK İZMİR TENİS İHTİSAS ve SPOR KULÜBÜ
MALİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli Üyemiz
Yönetim Kurulunun 15/02/2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararı gereği, İztik Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12/03/2023 Pazar günü Saat 13.00’de, Ataşehir Mah. 8229/1 Sok. No.58 Çiğli (Akvaryum Kafe) adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 19/ 03 / 2023 Pazar günü aynı yerde saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.

İztik Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM
1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2) Genel Kurul Toplantısının Başkan tarafından açılışı
3) Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması,
4) Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını onaylaması için yetki verilmesi,
5) Dernek Başkanının açılış konuşması,
6) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
7) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
8) Tahmini Bütçenin sunulması, görüşülmesi ve ibrası,
9) Dilekler, öneriler ve kapanış

1 2 3 42