Bir Raket, Bir Top

Avantaj Sizde...

Mali Genel Kurul Toplantısı

İZTİK İZMİR TENİS İHTİSAS ve SPOR KULÜBÜ
MALİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli Üyemiz
Yönetim Kurulunun 15/02/2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararı gereği, İztik Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12/03/2023 Pazar günü Saat 13.00’de, Ataşehir Mah. 8229/1 Sok. No.58 Çiğli (Akvaryum Kafe) adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 19/ 03 / 2023 Pazar günü aynı yerde saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.

İztik Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM
1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2) Genel Kurul Toplantısının Başkan tarafından açılışı
3) Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması,
4) Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını onaylaması için yetki verilmesi,
5) Dernek Başkanının açılış konuşması,
6) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
7) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
8) Tahmini Bütçenin sunulması, görüşülmesi ve ibrası,
9) Dilekler, öneriler ve kapanış