Bir Raket, Bir Top

Avantaj Sizde...

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız,
Bugün (2 Mayıs 2023) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. Genel Kurul’da açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Levent ÇAKIRER yaptı. Divan Başkanlığı’na Engin MALKOÇ, yazmanlık görevlerine Tağmaç DEREN ve Sevinç KAÇAR oybirliği ile seçilerek Divan Heyeti oluşturuldu.
Toplantı gündem maddeleri görüşüldü;
Derneğin faaliyetlerinin devam etmesi yönünde karar verildi.
Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi için, seçime tek aday liste ile giren Levent ÇAKIRER başkanlığındaki Yönetim Kurulu aday isimleri 21 üyenin oyu ile seçildi.
Öncelikle siz değerli üyelerimizin katılımları, bizlere gösterdiği güven ve destek için içtenlikle teşekkür eder, yeni seçilen yönetim kurulu tüm üyelerimizin dayanışması, aktif katılımı ve desteği ile çalışmalarına devam edecektir.
İZTİK YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Levent ÇAKIRER Asil Üye
Cem Bülent OTAN Asil Üye
M. Buğra KARDAŞLAR Asil Üye
Tağmaç DEREN Asil Üye
Nermin YAVUZ Asil Üye
Faruk BAYRAMOĞLU Asil Üye
İlker PATIR Asil Üye

Şulan KÖLETELİOĞLU Yedek Üye
Serap KONCAGÜL Yedek Üye
Sevinç KAÇAR Yedek Üye
Cantürk KÖLETELİOĞLU Yedek Üye
Şengül TUNASOY Yedek Üye

DENETİM KURULU
Gürkan ÇALDENK Asil Üye
Murat KARAŞ Asil Üye
Hasan YERLİ Asil Üye

Can Şafak UZSOY Yedek Üye
Refika OKUYUCU Yedek Üye
Seyfiye URAL Yedek Üye

DİSİPLİN KURULU
A.Hasan SARIOĞLU Asil Üye
Bülent AKTÜRKOĞLU Asil Üye
Ömer ÇETİN Asil Üye