Bir Raket, Bir Top

Avantaj Sizde...

İztik Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

İZTİK İZMİR TENİS İHTİSAS ve SPOR KULÜBÜ                   

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli Üyemiz 

Yönetim Kurulunun 6/04/2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı gereği, İztik Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp karara  bağlamak  üzere 25/04/2023  Salı  günü  Saat 18.00’de, Ataşehir Mah. 8229/1 Sok.No.58 Çiğli (Akvaryum Kafe) adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 02/05/2023 Salı günü aynı yerde saat 18.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.   Üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.

İztik Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

2) Genel Kurul Toplantısının Başkan tarafından açılışı

3) Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

4) Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını onaylaması için yetki verilmesi,      

5) Dernek Başkanının açılış konuşması,

6) Derneğin faaliyetlerine devam etmesi veya tasfiye edilerek kapatılmasının Genel Kurul tarafından oylanması,

7) Derneğin devam kararı alınması halinde yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçilmesi,

8) Yönetim Kuruluna, yeni kanun gereği dernekten Spor Kulübüne dönüştürme ve bu konu ile ilgili yeni kulübün tüzük değişikliğini yapma yetkisi verilmesi,

9)  Derneğin kapatılması kararı çıkarsa, tüzük gereği derneğin kapatılması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Genel Kurul tarafından üyelerden bir heyet oluşturulması,

10) Dilekler, öneriler ve kapanış