Bir Raket, Bir Top

Avantaj Sizde...

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

İZTİK İZMİR TENİS İHTİSAS VE SPOR KULÜBÜ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz,
Yönetim kurulumuzun 06/04/2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararı gereği, kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2021 tarihi, saat 17.30’da kulübümüz merkezinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 28 Nisan 2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Aidatın tamamını ödeyen üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Aidatın tamamını ödemeyen üyelerimiz ise toplantıya girmeden önce aidat borçlarını ödeyerek toplantıya katılabilirler.
İztik Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2) Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması,
3) Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divanının, Olağanüstü Genel Kurul sonuçlarını onaylaması için yetki istenmesi,
4) Dernek Başkanının konuşması,
5) İztik tesisinin GHSİM’den TTF’ye geçmiş olması nedeniyle Derneğimizin geleceği konusu,
6) Alınan karar paralelinde oluşmuş ve oluşabilecek dernek borçlarının ne şekilde kapatılacağının görüşülmesi
7) Dilek, öneriler ve kapanış.