Bir Raket, Bir Top

Avantaj Sizde...

Mali Genel Kurul Toplantısı

İZTİK İZMİR TENİS İHTİSAS VE SPOR KULÜBÜ
OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz,
Yönetim kurulumuzun 06/04/2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararı gereği, kulübümüzün Mali Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2021 çarşamba günü, saat 16.00’da kulübümüz merkezinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 28 Nisan 2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Aidatın tamamını ödeyen üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Aidatın tamamını ödemeyen üyelerimiz ise toplantıya girmeden önce aidat borçlarını ödeyerek toplantıya katılabilirler.
İztik Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2) Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması,
3) Başkanlık Divanın, Genel Kurul sonuçlarını onaylaması için yetki istenmesi,
4) Dernek başkanının açılış konuşması,
5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
6) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
7) Tahmini Bütçenin sunulması, görüşülmesi ve ibrası,
9) Dilekler, öneriler ve kapanış